มาแล้ว! หลังจาก ‘TMRW Creators Camp 2021 แคมป์สู่การเป็นครีเอเตอร์มืออาชีพ’ ได้เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา วันนี้ก็ถึงเวลาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทั้ง 100 คนกันแล้ว หลังจาก ‘TMRW Creators Camp 2021...